Pomagaj z Nami

szs1

SZYMON STANKIEWICZ

POKONAĆ GUZA MÓZGU I WRÓCIĆ DO ŻYCIA SPRZED CHOROBY

Jakub Kruszyna

JAKUB KRUSZYNA

URAZ KRĘGOWO-RDZENIOWY, ROZLEGŁE STŁUCZENIE RDZENIA KRĘGOWEGO

Pomagaj z Nami